i-F-606系列鼓組 – 茗匠工學社

i-F-606系列鼓組

iSBN 606系列 烤漆懸吊鼓組

i-F-606G 消光黑

B.D:  22”*16” *16 lug

F.T:  16”*16” *16 lug

T.T:  12”*8”  *12 lug

      10”*7” *12 lug

S.D:  14”*5.5”* 8 lug

*烤漆系列(白檜木+樺木)
*三點浮動懸吊系統
*搭配高穩定性大鼓腳(i-PSP2大鼓腳)
*原廠搭配內建弱音圈鼓皮

搭配標準503系列腳架 鼓椅 踏板  

鼓組試聽影片

鼓組推薦搭配銅鈸 C-RCSETC-Z 匠研 Z系列套鈸